Rots en Water

Wat is Rots en Water?

Rots & Water is een psychofysieke training voor jongens en meisjes voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie en GGZ.
Rots & Water is een puur Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel wereldwijd wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes.

De training kenmerkt zich door doen, actief bezig zijn. Al spelenderwijs/doende en door fysieke oefening worden sociale-communicatievaardigheden aangeleerd waaronder zelfreflectie (inzicht in je eigen doen en laten), zelfbeheersing (niet impulsief handelen maar eerst denken voor je doet) en zelfvertrouwen (ken je eigen kwaliteiten en krachten). Deze drie zijn nauw met elkaar verbonden en van invloed op elkaar. Fysieke oefeningen worden afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprek en soms aangevuld met praktische verwerkingsopdrachten van de aangeleerde vaardigheid.

Rots staat voor je krachtig voelen en opkomen voor jezelf. Water betekent soepel meebewegen in het contact met een ander en oog hebben voor elkaar. Iedereen heeft zowel Rots- als Waterkwaliteiten in zich. Door de Rots- en Watertraining leer je bewust te worden welke hiervan je al gebruikt en welke Rots- en Waterkwaliteiten je nog meer, beter of anders kunt inzetten bij bepaalde situaties.

      Rotskwaliteiten zijn:

    Waterkwaliteiten zijn:

 • Meer vertrouwen krijgen in jezelf
 • Jezelf laten zien en horen
 • Voor jezelf opkomen
 • Grenzen aangeven
 • Staan voor je mening
 • Jezelf beheersen als het even tegen zit
 • Doelgericht zijn
 • Omgaan met pesten en groepsdruk
 • Aardig zijn en hulpvaardig
 • Grenzen accepteren
 • Denken aan een ander
 • Je kunnen inleven in een ander
 • Beter contact maken met kinderen
 • Compromissen kunnen sluiten
 • Samenwerken
 • Flexibel zijn

Kort samengevat zou je kunnen zeggen dat jij en je kind in de training vaardigheden aanleren om ervoor te kunnen zorgen dat jullie je happy voelen.


Doelstelling

Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, mee-loopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Deze doelstelling wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kind, jongere en jongvolwassene (4 - 18+).


Breed pedagogisch perspectief

Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een sociale vaardigheids- en weerbaarheidsprogramma en anti-pest-programma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samengaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en sociale vaardigheden, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind.

 

Psychofysieke methodiek

Psychofysiek werken, betekent dat via een actieve, fysieke invalshoek positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd. Al spelenderwijs en via fysieke oefening worden sociale-communicatie-en confrontatievaardigheden aangeleerd.

Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprek en gecompleteerd door het maken van verwerkingsopdrachten.

Meer informatie over de Rots en Watertraining, kun je vinden op: www.rotsenwater.nl.