Wie zijn wij

Learning & Fun is een onderdeel van Balls & Arrows.

Wij bieden jou, je team en je organisatie de mogelijkheid om leren te combineren met fun, door op een ontspannen manier met elkaar te werken aan een thema in een inspirerende en actieve “outdoor” omgeving. Even met elkaar weg van de werkvloer.

Je leert iets over een thema, jezelf en over elkaar.

Dit heeft een positief effect op de onderlinge communicatie en samenwerking op de werkvloer.

Drie musketiers 2png


Onze mensen

Antoinette van der Molen

e4521972-85b4-4a11-8f09-50623ca71d23jpg

Learning & Development adviseur, Trainer en Intervisie begeleider

Na jarenlange ervaring als o.a. Leertrajectontwikkelaar, Trainer, Programmamanager en Adviseur op de centrale opleidingsafdeling van een groot bedrijf (ver)volg ik mijn passie bij 'Learning & Fun'. Hier geef ik op een concrete manier invulling aan mijn visie op leren en ontwikkelen. Ik heb kennis en ervaring op het gebied van communicatie, samenwerking, teamontwikkeling en managementvaardigheden.
Focus daarbij is: hoe haal je het beste uit jezelf en je teamMijn drive is om met praktische, effectieve leerinterventies aan te sluiten bij de leerbehoefte.
Ik hoor van deelnemers dat ze 'open' durven zijn, dingen durven uitproberen, ze hierdoor meer leren en ik op een vriendelijke manier ‘to the point’ kom.Op een gerichte- en ontspannen manier ‘van en met elkaar leren’ is het meest effectief. 


Renata Kolk

7190442c-1717-4be3-aab9-479f00ee0e19jpg

Coach en Trainer

Als Antropoloog, Trainer en Coach ben ik geïnteresseerd in wat mensen drijft.

Wat is de cultuur, hoe bewegen mensen zich in een groep, hoe passen mensen zich aan of gaan zij om met veranderingen? Hoe functioneert een groep en welke individuele kwaliteiten kunnen hierin het beste worden ingezet?

Bij Learning & Fun zet ik mijn kennis en ervaring binnen het onderwijs, de politie en als coach daarbij graag in.

Mijn drive is om, met respect, humor en reflectie, mensen te stimuleren om ‘out of the box’ te denken en zich te focussen op ieders’ kwaliteiten en mogelijkheden.

 

Martijn van der Veen

5275eed6-1eb5-4570-bc6b-07c0073cff8bjpg

Owner Balls & Arrows, (Outdoor) Trainer en Eventbegeleider

Als Bioloog ben ik geïnteresseerd in de natuur en outdoor-activiteiten. In mijn bedrijf Balls & Arrows kan ik deze twee onderdelen goed combineren.
Mijn passie is om kennis en vaardigheden op een leuke, ontspannen manier over te brengen en te faciliteren. Door mensen in staat te stellen om te doen waar ze goed in zijn en waar ze blij van worden, gaan ze beter presteren.


Naast deze mensen werken wij met de vaste medewerkers van Balls & Arrows en een flexibele schil van trainers en teamcoaches.

Onze vaste medewerkers (foto's van Tim en Erwin volgen nog):

                Menno                              Henk                                Falco