maatwerklogopng

Maatwerk

Wil je zelf, in afstemming met een Learning & Development adviseur/trainer, de ochtend vormgeven omtrent een onderwerp dat binnen jouw organisatie speelt? Kies dan voor Maatwerk. Op basis van een uitgebreide intake stel je samen het programma op. Te denken valt aan onderwerpen als Feedback geven en ontvangen, Elkaar beter leren kennen, Successen vieren, Samenwerken, Een nieuwe werkmethode, Terugkijken op afgelopen jaar, Vooruitkijken naar komend jaar et cetera.

 

Globale opzet van de dag

Van   9.00 tot 12.30 uur Workshop Maatwerk.

Van 12.30 tot 13.00 uur lunch.

Van 13.00 tot 17.00 uur Middagarrangement.

Van 17.00 tot 19.00 uur Afsluiting (optioneel).

 

Intake

Na aanmelding, volgt een (telefonische) intake om wensen en verwachtingen verder te bespreken.

 

Verwachtingen

Bij de intake zal gezamenlijk worden besproken wat de mogelijkheden, aanpak en kosten zullen zijn om een effectief, leuk en passend programma samen te stellen.

 

Kosten

Workshop Maatwerk:

Tot en met 12 deelnemers:

€ 850,-  excl. BTW, 

excl. evt. extra voorbereiding,

incl. intake, gebruik accommodatie, koffie/thee bij aankomst.

Vanaf 12 deelnemers zal een extra facilitator ingezet worden.

Extra kosten: wordt tijdens de intake besproken.

Extra kosten:

Lunch en activiteiten in de middag

Lunch en activiteiten in de middag.


Reviews:

  • 'Fijn dat de trainers in hun programma aansloten bij wat er bij ons in het werk speelt.'
  • 'Leuk om te zien dat de rolverdeling soms automatisch tot stand komt en dat er goed samengewerkt werd.'
  • 'Superleuk om met je team gevarieerde opdrachten te doen.'
  • 'Ja, ik denk dat het heel waardevol is voor bedrijven.'