Algemene (boekings)voorwaarden

Om goed en veilig te kunnen genieten van onze activiteiten, hierbij onze algemene voorwaarden.

 • Door het boekingsformulier te gebruiken, plaatst u een voorlopige boeking. Als wij plaats hebben voor uw boeking wordt de boeking automatisch definitief en zijn de annuleringsvoorwaarden, zoals deze hieronder genoemd zijn van toepassing. Gebruik dan ook niet het Boekingsformulier voor een prijsopgave of bijv.  een vraag! Gebruik hiervoor het contactformulier.
 • De boeker (degene die in het boekingsformulier wordt genoemd) is verantwoordelijk voor het doorgeven van alle gegevens, wijzigingen, annuleringen enz. van deze boeking.
Annulering
 • Boekingen kunnen kosteloos tot 7 dagen van te voren worden geannuleerd. Het aantal personen kan tot 3 dagen voor aanvang nog worden gewijzigd.
 • Bij cateringboekingen (BBQ/Lunch) kan binnen 3 dagen voor aanvang niet meer worden geannuleerd of het aantal deelnemers worden gewijzigd. Dit i.v.m. de inkoop van de catering. De kosten van alle personen, die geboekt zijn voor de catering, zal daarna altijd in zijn geheel in rekening worden gebracht.
 • Bij het niet op tijd afmelden of annuleren van een boeking bent u in ieder geval 50% van de arrangementskosten alsnog verschuldigd aan Balls and Arrows. Het is uw verantwoordelijkheid, als boeker, om uw groep op tijd af te melden. Een afmelding is pas definitief als u een reactie van ons heeft ontvangen.

Betaling

 • Wij zullen een eventuele rekening sturen naar degene die geboekt heeft voor de groep. Deze persoon is dan ook verantwoordelijk voor het voldoen            van de rekening.

 • Boekingsbevestiging

  • Een boeking is pas definitief als er positief op uw boekingsaanvraag, via het boekingsformulier, is gereageerd door Balls and Arrows per mail!
  • Omdat we veel boekingen krijgen, kunt u geen rechten ontlenen aan uw aanvraag van beschikbaarheid. Het kan zijn dat tussen uw aanvraag en het formele boeken via het boekingsformulier, de datum en tijd ondertussen bezet is. Wacht dus niet te lang met boeken na uw beschikbaarheidsvraag!

  Vernieling, verlies, beschadiging

  • Het terrein en/of de bunkers mogen niet opzettelijk of verwijtbaar beschadigd of vernield worden. Indien dit toch gebeurt, dient u Balls and Arrows hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Bij opzettelijke of verwijtbare beschadigingen, vernielingen of baldadigheid, zullen de kosten verhaald worden op de veroorzaker en/of verantwoordelijke.

  Alcohol & drugs

  • Schietsporten gaan niet samen met alcohol en soft- of harddrugs. Er is dan ook een volledig verbod op het gebruik van soft- of harddrugs en alcoholhoudende drank, zowel voor en tijdens de boeking. Deelnemers kunnen te allen tijde door Balls and Arrows geweigerd worden op grond van vermoeden van alcoholgebruik of drugsintoxicatie.
  • Een deelnemer die door ons in een dergelijke staat wordt bevonden, zal onmiddellijk uitgesloten worden van verdere deelname en moet zijn deelname nog gewoon betalen.

  Extreme ideologieën

  • Badges, vlaggen, logo’s of kleding met verwijzing naar een verboden groepering of met racistische uitingen zijn niet toegestaan op ons terrein.

  Schelden of schutting taal

  • Onwelvoeglijk of ongepast taalgebruik is niet toegestaan bij Balls and Arrows. Indien u dit toch doet, tegen een andere speler of een begeleider, krijgt u hiervoor een waarschuwing. Twee waarschuwingen betekent uitsluiting van verdere deelname en dient u het terrein van Balls and Arrows terstond te verlaten.

  Toegang tot ons terrein en deelname aan onze activiteiten is altijd voor eigen risico.

  Overige punten in zaken die hierboven niet beschreven staan, heeft Balls and Arrows altijd het laatste woord.